کمیته انضباطی


علی رودگر کوهپر

مدیر دانشجویی ودبیر کمیته انظباطی

شماره تماس :۰۱۱۴۳۲۱۷۰۳۳

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه، مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان می­باشد. پس از وصول گزارش تخلف، پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به کمیته بدوی ارجاع می­گردد. در صورت محکومیت در مرحله بدوی، دانشجو می­تواند ظرف مدت قانونی (۱۵روزکاری) از زمان ابلاغ رای، نسبت به رای صادره درخواست تجدید نظر نماید که رسیدگی به این درخواست در حیطه وظایف کمیته انضباطی تجدید نظر می­باشد.

اهم وظایف دیگر این حوزه عبارتند از:

۱-  بازرسی از کلیه حوزه­ های امتحانی در زمان برگزاری امتحانات، بررسی و انجام تحقیقات لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تنظیم صورتجلسه جهت دانشجویان متخلف و ارائه آن به مسئولین ذیربط

۲-  بررسی گزارشات دریافتی حوزه­ های مختلف واحد در خصوص دانشجویان خاطی جهت طرح در کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر

۳-  بررسی و تشکیل پرونده، تکمیل فرمهای مربوطه، اخذ گزارشات لازم برای دانشجویان متخلف، احضار دانشجویان و اخذ دفاعیات مکتوب و تدوین مستندات لازم توسط کمیته انضباطی بدوی یا تجدید نظر

۴-  انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر

۵- رسیدگی به جرائم عمومی، قضایی، آموزشی، اداری، سیاسی، امنیتی و اخلاقی دانشجویان واحد در کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر

۶-  هماهنگی و اقدام لازم در خصوص تشکیل کمیته تجدید نظر و بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجویان خاطی در این کمیته و صدور رأی نهایی

۷- پاسخگویی به کلیه استعلامات ارسالی به کمیته انضباطی در خصوص وضعیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و …. از مراجع ذیصلاح مانند حراست، گزینش، سایر واحد های دانشگاهی و نهادهای دیگر و … در مورد فارغ التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل

۸-  بررسی پرونده انضباطی دانشجویان متخلف قبل از تشکیل جلسه کمیته انضباطی بدوی جهت رفع نقص و تفهیم اتهام

۹-  انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی برای تخلفات اخلاقی دانشجویان

۱۰-تشکیل جلسات توجیهی قبل از برگزاری امتحانات برای تمامی افرادی که به عنوان مراقب در جلسات امتحانی حضور دارند.

ترکیب اعضای کمیته های بدوی:

۱-معاون دانشجویی فرهنگی واحد به عنوان رئیس کمیته بدوی

۲-مدیر کل امور فرهنگی واحد ویا مدیر فرهنگی به تناسب درجه واحد به عنوان عضو

۳-یک نفر اعضای هیات علمی گروه حقوق یا الهیات ومعارف به عنوان عضو

۴-یک نفر عضو هیات علمی

۵-یک نفر دانشجوی واحد به پیشنهاد کانون های فرهنگی واجتماعی دانشگاه

۶-دبیر کمیته انضباطی به پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی وتایید رئیس واحد

ترکیب اعضای فوق الزامی بوده جلسات با حضور رئیس ودبیر کمیته انضباطی بدوی وحداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود واحکام آن با اکثریت آرا معتبر است

 

آیین­ نامه انضباطی دانشجویی