نقل و انتقالات دانشجویی


شهاب بیک جانی

کارشناس نقل وانتقالات دانشجویی

شماره تماس :۰۱۱۴۳۲۱۷۰۴۸

 

دانشجوی محترم برای ثبت نام در سامانه متمرکزنقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید. 

 

سامانه نقل وانتقالات دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی