اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

مرکز راهنمایی و مشاوره


pr1

مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه:

      سرکار خانم  طاهره   کاویانی

  شماره تماس: ۴۳۲۱۷۰۳۵-۰۱۱

·         کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۷

·         کارشناس ارشد مطالعات زنان (زن و خانواده ) از دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ۱۳۸۶

فعالیتهای اجرایی:

·         مشاور خانواده کمیته امداد حضرت امام (ره) از سال ۷۷ تا ۷۹

·         روانشناس بند نسوان زندان در سال ۱۳۷۸

·         مدرس آموزش خانواده مدارس شهرستان آمل از سال ۱۳۷۷

·         همکاری بامرکز تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان از سال  ۷۷ تا ۷۸

·         مدرس کارگاه مهارتهای زندگی و همکاری با اداره بهزیستی  شهرستان

·         همکاری با کمیته پیشگیری از اعتیاد

·         عضو کمیته بهداشت روان شهرستان

·         مسئول کمیته بانوان و خانواده واحد و همکاری با فرمانداری از سال ۷۹ تاکنون

·         رئیس اداره فارغ التحصیلان واحد

·         مدیر امور دانشجویی واحد

·         عضو ستاد اقامه نماز واحد

·         عضو شورای فرهنگی واحد

·         سرپرست کانون فارغ التحصیلان واحد

·         عضواصلی هیات امنای صندوق حمایت از دانشجویان بی بضاعت واحد

·         مدرس درس کلیات مشاوره و راهنمایی

·         مدرس درس جمعیت و تنظیم خانواده

مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه از سال ۸۵ تاکنون

لینک های مرتبط با این بخش