مرکز راهنمایی و مشاوره


             مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی

      سرکار خانم  طاهره   کاویانی

     شماره تماس: ۴۳۲۱۷۰۳۵-۰۱۱

در محیط دانشگاه که یک فضای تخصصی و جایگاه نخبگان هر کشور است، حضور یک تیم متخصص که قادر به حل تعارضات درونی، مشکلات عاطفی، آشفتگی‌های فکری، اختلالات تحصیلی و …باشد، لازم و حتمی است. مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناختی دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌کوشد تا با بهره‌گیری از پرسنل متخصص و اعضای هیأت علمی دانشگاه، در مسیر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان گام بردارد؛ چرا که معتقد است تأمین سلامت روانی جوانان دانشجو ضمن آنکه به شکلی مستقیم بر بالندگی و سعادت سرمایه‌های با ارزش انسانی تأثیر می‌گذارد،  بستر مساعدی نیز برای آموزش و پژوهش موثر فراهم می‌سازد.بدیهی است که وجود آسیب‌های فردی روانشناختی و فضاهای آسیب‌زای جمعی موجب ناکارآمدی سرمایه گذاری‌ها و تدابیر مختلفی می‌گردد  که در سایر عرصه‌های دانشگاهی ارائه می‌گردد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که فراهم ساختن محیط روانشناختی سالم و تأمین سلامت روانی مؤلفه‌های انسانی این محیط، یکی از مقدم‌ترین اهدافی است که تحقق سایر اهداف و سیاستگذاری‌ها را باید در آن جستجو کرد.

فعالیتهای اجرایی:

 • کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۷
 • کارشناس ارشد مطالعات زنان (زن و خانواده ) از دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ۱۳۸۶
 • مشاور خانواده کمیته امداد حضرت امام (ره) از سال ۷۷ تا ۷۹
 • روانشناس بند نسوان زندان در سال ۱۳۷۸
 • مدرس آموزش خانواده مدارس شهرستان آمل از سال ۱۳۷۷
 • همکاری بامرکز تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان از سال  ۷۷ تا ۷۸
 • مدرس کارگاه مهارتهای زندگی و همکاری با اداره بهزیستی  شهرستان
 • عضو کمیته پیشگیری از اعتیادشهرستان آمل
 • عضو کمیته بهداشت روان شهرستان
 • مسئول کمیته بانوان و خانواده واحد و همکاری با فرمانداری از سال ۷۹ تاکنون
 • رئیس اداره فارغ التحصیلان واحد
 • مدیر امور دانشجویی واحد
 • عضو ستاد اقامه نماز واحد
 • عضو شورای فرهنگی واحد
 • سرپرست کانون فارغ التحصیلان واحد
 • عضواصلی هیات امنای صندوق حمایت از دانشجویان بی بضاعت واحد
 • مدرس درس کلیات مشاوره و راهنمایی
 • مدرس درس جمعیت و تنظیم خانواده
 • مسئول انستیو آموزش هیات اسکواش شهرستان آمل
 • مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه از سال ۸۵ تاکنون

لینک های مرتبط با این بخش