کارت دانشجویی


سید مرتضی موسویان

کارشناس صدور کارت دانشجویی

شماره تماس :۰۱۱۴۳۲۱۷۰۳۲

کلیه امور مربوط به صدور، تمدید و درخواست کارت اصلی و موقت دانشجویی در امور دانشجویی انجام می پذیرد. دانشجویان محترم جهت تمدید کارت دانشجویی خود با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد نیمسال مربوطه به امور دانشجویی مراجعه فرمایند

بخشنامه صدور کارت دانشجویی