امور دانش آموختگان


ساعات اداری اداره امور دانش آموختگان

امور فارغ التحصیلان دانشگاه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۳۰ : ۷ الی ۱۰ : ۱۶ آماده خدمت رسانی به فارغ التحصیلان گرامی می باشد

بررسی پرونده و صدور مدارک فارغ التحصیلان رشته های غیر پزشکی

– صدور گواهینامه موقت :

پس از وصول پرونده تحصیلی فارغ التحصیلان از بایگانی آموزش ، اداره امور دانش آموختگان اقدام به صدور گواهینامه موقت می نمایند. لذا ، کلیه فارغ التحصیلان که شرایط لازم برای تحویل مدرک دارند یک ماه بعد از تاریخ ارسال پرونده می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه ( سامانه دانشجوئی ، قسمت امکانات – مراحل انجام شده برای فارغ التحصیلی) و مشاهده عنوان ( گواهینامه موقت تأیید و آماده تحویل می باشد) با در دست داشتن مدارک لازم جهت دریافت مدرک موقت به بایگانی اداره امور فارغ التحصیلان مستقر در دانشکده علوم پایه مراجعه فرمایند ویا با شماره تلفن ۴۳۲۱۷۰۴۷-۰۱۱تماس حاصل فرمایند.

– صدور دانشنامه پایان تحصیلات

صدور دانشنامه پایان تحصیلات بلافاصله پس از صدور گواهینامه موقت برای فارغ التحصیلان که از وام بلند مدت وزارت علوم استفاده نکرده اند انجام و جهت تأیید نهائی برای سازمان مرکزی – اداره کل امور دانش آموختگان ارسال می گردد. لذا ، کلیه فارغ التحصیلان با مشاهده عنوان ( دانشنامه تأیید و آماده تحویل می باشد) در قسمت مراحل انجام امور فارغ التحصیلی در سایت دانشگاه  می توانند با در دست داشتن مدارک لازم برای تحویل دانشنامه  به بایگانی اداره امور فارغ التحصیلان مستقر در دانشکده علوم پایه مراجعه فرمایند ویا با شماره تلفن ۴۳۲۱۷۰۴۷-۰۱۱تماس حاصل فرمایند (زمان تأیید دانشنامه از تاریخ ارسال حدود چهار ماه می باشد.)

ب- هزینه ارزشیابی مدرک:

  • فارغ التحصیلان مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته‌ها ۷۰۰۰۰ ریال
  • فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته‌ها ۱۵۰۰۰۰ ریال
  • فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها ۱۷۰۰۰۰ ریال
  • فارغ‌التحصیلان مقاطع دکترای حرفه ای و تخصصی کلیه رشته‌ها ۲۹۰۰۰۰ ریال
  •   ریزنمرات قابل ترجمه ۷۰۰۰۰ ریال

شماره حساب واریزی برای کلیه رشته‌ها: شماره حساب سیبا بانک ملی ایران به شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

قابل توجه دانشجویانی که معدل کل آنها کمتراز ۱۲می باشد

برای دانشجویانی که معدل کل آنها کمتراز۱۲باشدمدرک فارغ التحصیلی صادرنخواهدشد. لذا این دانشجویان باید توجه داشته باشند در طول مدت تحصیل نسبت به ارتقاء معدل کل خود تلاش لازم بنمایند

شرایط تحویل مدارک موقت و دانشنامه پایان تحصیلات کلیه رشته ها

۱- تحویل گواهینامه موقت منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه می باشد۲- تحویل گواهینامه موقت برای مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته منوط به نداشتن تعهد خاصی برای مقطع قبلی می باشد.۳- هنگام تحویل مدرک فارغ التحصیلی، ارائه کارت شناسائی ( کارت ملی ویا اصل شناسنامه) الزامی است.۴- تحویل مدرک صرفاً به شخص فارغ التحصیل انجام خواهد شد و در غیراینصورت فارغ التحصیل با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی می توانند به دیگری برای تحویل مدرک ، وکالت رسمی دهد ، که دراینصورت وکیل با ارائه اصل وکالت نامه و تصویر آن و با ارائه کارت شناسائی، مدرک قابل تحویل می باشد.۵- فارغ التحصیلان که از شرایط بورسیه استفاده کرده اند هیچگونه مدرکی به آنها تحویل نمی گرددو مدارک صرفاً برای سازمان بورس کننده ارسال می گردد.

شرایط تحویل مدرک به فارغ التحصیلان مشمول علاوه بر مدارک بالا ملزم به ارائه یکی از مدارک ذیل نیز می باشند.۱- اصل کارت پایان خدمت و یک برگ تصویر آن۲- کارت معافیت دائم یا موقت ( اعتبار معافیت موقت نمی بایستی تمام شده باشد) به همراه یک برگ تصویر آن .۳- گواهی اشتغال به خدمت در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی – آموزش و پرورش – سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران- آموزشگاه فنوان هواپیمائی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان مذکور .۴- گواهی از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.۵- گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت۶- گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع دانشگاهی بالاتر.۷- اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن به همراه یک برگ تصویر آن.۸- گواهی های صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی یا معافیت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها.(مبنی بر معافیت های خاص و یا آماده نبودن کارت پایان خدمت)شرایط تحویل دانشنامه پایان تحصیلات۱- ارائه گواهی تسویه حساب از صندوق رفاه دانشگاه برای فارغ التحصیلان که از وام کوتاه مدت بعد از فراغت از تحصیل استفاده کرده اند.۲- ارائه اصل گواهینامه موقت ( در صورتیکه مدرک موقت تحویل آنها شده باشد) در غیراینصورت تحویل دانشنامه منعی نداشته باشد با ارائه مدارک لازم ذکر شده برای تحویل گواهینامه موقت ، دانشنامه به آنها تحویل خواهد شد.

صدور ریزنمرات قابل ترجمه  

این ریزنمرات برای فارغ التحصیلانی صادر می گردد که دانشنامه پایان تحصیلات آنها به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رسیده باشد

مدارک لازم جهت صدور ریزنمرات

– تقاضای کتبی فارغ التحصیل .

– اصل وتصویر مدرک تحصیلی که به تایید سازمان مرکزی رسیده باشد.

– پرداخت هزینه مربوطه ( برای هر سری ریزنمرات ۷۰۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) و ارائه فیش هزینه پرداختی .ریزنمرات از طریق پست برای تأیید نهائی به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد . لذا ، فارغ التحصیلان دراین مرحله پس از درخواست و ارائه مدارک لازم می توانند با مراجعه به سایت با مشاهده عنوان( ریزنمرات از سازمان مرکزی رسیده است) جهت تحویل ، مراجعه فرمایند ( زمان تأیید ریزنمرات از تاریخ درخواست حدود یک ماه می باشد)

شرایط فارغ التحصیلان ممتاز متقاضی ثبت نام بدون آزمون در مقطع بالاتر رشته های غیر پزشکی

قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان ممتاز

آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان

براساس ابلاغیه شماره ۷۳۲/۲۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ موضوع جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای هدایت استعدادهای درخشان ، دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی خود را براساس ضوابط و مقررات ذیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در همان رشته و گرایش پذیرش می نماید.

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

ماده ۱: معدل کل حداقل ۱۸ داشته باشند.

۱-۱- دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند،اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۸ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۲- دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند، مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و درسال ورود باشند.

۲-۱- تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد(۳« ۳/۲ )

۲-۲- رتبه اکتسابی داوطلب در آزمون ورودی مقطع کاردانی ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۳-۱- دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

۳-۲- در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

۳-۳- فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند . ( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

۱-دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت ازتحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

۲-کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون اقدام نمایند.

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشند.

۱-۱- دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۲- دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

۲-۱- تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد. (۳« ۳/۲ )

۲-۲- رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی ناپیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۳-۱- دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

۳-۲- در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد . بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

۳-۳- فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند .( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

۱-دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

۲- کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون اقدام نمایند.

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشد.

۱-۱- دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند ، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۲- دانشجویانی که از ماده ۴۷ آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۳-فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

۲-۱- تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفیت های دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد. (۳« ۳/۲ )

۲-۲- رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۳-۱- دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از هشت نیمسال تجاوز نکرده باشد.

۳-۲- در صورتیکه دانشجو پس از هشت نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

۱- دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند بایدنسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

۲- کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون اقدام نمایند.