اداره امور ورزش


اگر ورزش نکنید ، جسم شما ناتوان، بی قدرت و آسیب پذیر خواهد شد.

                                                                                           مقام معظم رهبری

علی رمضانپور رئیس اداره امور ورزش

شماره تماس : ۴۳۲۱۷۱۲۵ -۰۱۱


تربیت بدنی دانشگاه ها یکی از ارکان ورزش کشور است که در سلامت روحی، روانی و توسعه فرهنگ حرکت و پویاپی در اقشار جامعه خصوصا جوانان نقش به سزایی دارد در حقیقت مخاطبین ورزش دانشگاه ها مدیران آینده ساز کشورند که سلامت آنان، پویایی جامعه را تضمین می کند. در این راستا برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات مختلف منطقه ای و کشوری از جمله سیایت های این واحد دانشگاهی بوده و تاکید ریاست محترم واحد نیز گام های این حوزه را در این زمینه ها محکم تر و استوار تر نموده است. برگزاری این فعالیت های فوق برنامه ای به منظور افزایش نشاط و شادابی در بین دانشجویان، کارکنان و اساتید و مشارکت آنان در فعالیت های ورزشی و ایجاد حس رقابت سالم ورزشی در بین آنها و شناسایی استعداد های جدید ورزشی می باشد.

اسامی پرسنل اداره امور ورزش

 

علی رمضانپور

رئیس اداره امور ورزش

کارشناس تربیت بدنی برادران

مریم قلی زاده

کارشناس تربیت بدنی خواهران

حامد روحی

خدمتگزار