شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

کتابخانه


 

ketabkhane

شماره تماس :  ۴۳۲۱۷۴۱۰ ۰۱۱

  دورنگار : ۴۳۲۱۷۴۰۸ – ۰۱۱

 


sikaSimorghdlDigitalThesis

 


اهداف کتابخانه مرکزی دانشگاه

  کتابخانه مرکزی با هدف اشاعه اطلاعات و اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان (اساتید محترم ، دانشجویان عزیز و همکاران محترم ) انجام فعالیت می باشد و با توجه به این امر در جستجوی منابع فارسی و لاتین همراه با پرسش و پاسخ به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد تا در دست یابی به منابع موفق تر باشد .

 یکی از اهداف کتابخانه مرکزی و هر کتابخانه ای یاری نمودن به محققان و پژوهشگران می باشد و با محور پژوهشی انجام وظایف می نماید.