جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

مجله صنایع غذایی


مشخصات مجله
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
مدیر مسئول: دکتر علی معتمدزادگان
ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
سر دبیر: دکتر یحیی مقصودلو
مدیر داخلی: دکتر سید احمد شهیدی

اهداف مجله
مجله علمی تخصصی «فرآوری و تولید مواد غذایی» مجله ای است که به صورت فصلنامه توسط «دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی» منتشر می شود. مجله «فرآوری و تولید مواد غذایی» قصد انتشار و انتقال سریع یافته ها و دستاوردهای پژوهشی محققان در عرصه فرآوری و تولید مواد غذایی را به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان و صاحبان صنایع غذایی و نیز برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تصمیم سازی مرتبط با علوم وصنایع غذایی کشور دارد. زمینه تخصصی مجله فرآوری و تولید مواد غذایی به پژوهش های زیر ارتباط دارد:
• بهبود کیفیت فرآورده های غذایی
• بهبود و بهینه سازی روش های فرآوری مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری
• ایجاد روش های نوین در فرآوری و تولید مواد غذایی
• تولید مواد غذایی جدید
• تولید صنعتی مواد غذایی سنتی
• استفاده از فناوری‌های غیر حرارتی در فرآوری مواد غذایی
• استفاده از ریز و زیست فناوری در تولید و بسته‌بندی مواد غذایی
• توسعه فرآورده‌های نوین غذایی و ارائه راهکارهای فنی – مهندسی صنایع غذایی

اهداف این مجله عبارتند از:
الف – کمک به رشد و آگاهی در زمینه‌های علمی در رشته علوم و صنایع غذایی
ب – کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع مجله از سراسر کشور
پ – کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع مجله

لطفا جهت اطلاع از شرایط تهیه مقاله به فایل پیوست مراجعه نمائید. مقالات خود را به صورت الکترونیک و به آدرس های زیر ارسال نمائید
(لطفا علاوه بر آدرس دانشگاهی، به یکی از آدرس های دیگر نیز مقاله را ارسال کنید):

fppjournal@gmail.com    fppjournal@yahoo.com    fppjournal@iauamol.ac.ir

فایل راهنمای ارسال مقالات