جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت


 

فهرست

 معرفی دفتر

بخشنامه ها و آیین نامه ها

تفاهم نامه ها

 

حوزه فعالیت

 طرحهای برون دانشگاهی

برگزاری همایشها،مسابقات، جشنواره ها

امور دکتری پژوهش محور

توسعه کارآفرینی و کارورزی

 

فرم ها

 طرحنامه همایش و جشنواره

طرحنامه مسابقات

طرحنامه نمایشگاه

طرحنامه نظریه پردازی و مناظره

طرحنامه نقد

فرم ها و آیین نامه های کارآموزی