دانش آموخته محترم

زمان شروع پنجمین جشن دانش آموختگان روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۰ می باشد .

ساعت پذیرش وتحویل لباس ازساعت ۱۵عصر می باشد .

مکان پذیرش :سالن همایش های واحد

ضمنا آوردن کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد

منتظر حضور گرم شما فرهیخته محترم هستیم

                                                                                                                                    حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد