دی ۱, ۱۳۹۵
Untitled

تغییر درزمان برگزاری جشن فارغ التحصیلان

فرهیخته محترم احتراما بدلیل تقاضای بسیاری از دانشجویان ترم آخر مبنی برتغییر زمان برگزاری جشن به بعد از پایان امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵ زمان برگزاری جشن […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۴
7

چهارمین جشن دانش آموختگان

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
Picture 148

سومین جشن دانش آموختگان واحد آیت ا…آملی