فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
ali1

زمان برگزاری جشن دانش آموختگان

فرهیختگان محترم باسلام احتراما پنجمین جشن دانش آموختگان واحد در روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵عصر برگزار می گردد.                                                                                                                                       حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد
آذر ۲۸, ۱۳۹۴
7

چهارمین جشن دانش آموختگان

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
Picture 148

سومین جشن دانش آموختگان واحد آیت ا…آملی