تغییر زمان برگزاری جشن فارغ التحصیلان

Untitled

فرهیختگان محترم

باسلام

احتراما بدلیل تقاضای بسیاری از دانشجویان ترم آخر مبنی برتغییر زمان برگزاری جشن به بعد از پایان امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵ زمان برگزاری جشن به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵تغییر یافت .