دی ۱, ۱۳۹۵
Untitled

تغییر درزمان برگزاری جشن فارغ التحصیلان

فرهیخته محترم احتراما بدلیل تقاضای بسیاری از دانشجویان ترم آخر مبنی برتغییر زمان برگزاری جشن به بعد از پایان امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵ زمان برگزاری جشن […]