لیست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

1   Link   دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا... آملی
2   Link    دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
3   Link   دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
4   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
5   Link   دانشگاه آزاد اسلامی پرند
6   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه
7   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
8   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اراک
9   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اردستان
10   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
11   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
12   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
13   Link   دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
14   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
15   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
16   Link   دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی
17   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
18   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اهر
19   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
20   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
21   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بابل
22   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بافت
23   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
24   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
25   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بناب
26   Link   دانشگاه آزاد اسلامی آباده
27   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه
28   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
29   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
30   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
31   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
32   Link   دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
33   Link دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
34   Link   دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
35   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
36   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
37   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
38   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تفت
39   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
40   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
41   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
42   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
43   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
44   Link   دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
45   Link   دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
46   Link   دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
47   Link   دانشگاه آزاد اسلامی
48   Link   دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده
49   Link   دانشگاه آزاد اسلامی خمین
50   Link   دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
51   Link   دانشگاه آزاد اسلامی خوی
52   Link   دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
53   Link   دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
54   Link   دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی
55   Link   دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
56   Link   دانشگاه آزاد اسلامی رشت
57   Link   دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
58   Link   دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان
59   Link   دانشگاه آزاد اسلامی زابل
60   Link   دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
61   Link   دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
62   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ساری
63   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
64   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
65   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سقز
66   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
67   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
68   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
69   Link   دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
70   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
71   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
72   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
73   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
74   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
75   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
76   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
77   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
78   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
79   Link   دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
80   Link   دانشگاه آزاد اسلامی طبس
81   Link   دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس
82   Link   دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
83   Link   دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
84   Link   دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول
85   Link   دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
86   Link   دانشگاه آزاد اسلامی فردوس
87   Link   دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
88   Link   دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
89   Link   دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
90   Link   دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
91   Link   دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
92   Link   دانشگاه آزاد اسلامی کرج
93   Link   دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
94   Link   دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
95   Link   دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
96   Link   دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
97   Link   دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
98   Link   دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
99   Link   دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
100   Link   دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
101   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
102   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
103   Link   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی
104   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
105   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مرند
106   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
107   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
108   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
109   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
110   Link   دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان
111   Link   دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
112   Link   دانشگاه آزاد اسلامی میانه
113   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نایین
114   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
115   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
116   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نکا
117   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
118   Link   دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
119   Link   دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
120   Link   دانشگاه آزاد اسلامی همدان
121   Link   دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج