وام های صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان گرامی: از تاریخ 97/04/01 به بعد برای دریافت وام و تقسیط شهریه با توجه به تغییرات سیستم بانکی، فقط دسته چک های سامانه صیاد قابل دریافت و ثبت می باشد.

 

وام میان مدت

 

وام بلند مدت