ارتباط با کارشناسان

شماره های ضروری حوزه معاونت علمی

دانشکده

رئیس آموزش دانشکده

رشته

کارشناس آموزش

فنی و مهندسی

آقای طهرانی

09115792633 - 01143217217

عمران (کارشناسی)

کامپیوتر (کارشناسی)

آقای ابوالحسنی

0919093808  -  01143217216

معماری (کارشناسی)

تاسیسات (کارشناسی)

مکانیک (کارشناسی)

آقای ابوالحسنی

0919093808  -  01143217216

تمام رشته های فنی در مقطع ارشد

خانم جاهد

09113201227  -  01143217215

تمام رشته های فنی در مقطع دکتری

آقای طهرانی

09115792633 -  01143217217

علوم انسانی (حقوق)

خانم آزاد

09113250914  -  01143217064

کارشناسی حقوق

آقای افضلی

09113252249  -  01143217040

ارشد و دکتری حقوق

خانم نیک بخش

 01143217063

علوم انسانی

(روان شناسی فقه علوم سیاسی)

آقای سالار

090119099656

روان شناسی (همه مقاطع)

خانم لشکری

09158891264  -  01143217226

فقه (همه مقاطع)

علوم سیاسی

آقای سالار

090119099656

علوم انسانی (مدیریت زبان هنر - زراعت

خانم سهراب زاده

09118984155  -  01143217619

زراعت - زبان انگلیسی

مدیریت (همه گرایشها به جز مالی)

گرافیک عکاسی مهندسی صنایع

طراحی شهری (ارشد)

عمران (راه) شهرسازی ژئوتکنیک (دکتری)

خانم سهراب زاده

09118984155  -  01143217619

علوم انسانی (مدیریت و حسابداری)

مدیریت مالی

حسابداری

خانم محمدی

09370936960  -  01143217226

علوم انسانی (تربیت بدنی)

خانم حسین زاده

09366297456  -  01143217124

تربیت بدنی (همه مقاطع)

خانم حسین زاده

09366297456  -  01143217124

داروسازی

آقای محرابی

09119184170  -  01143217521

داروسازی

آقای محرابی

09119184170  -  01143217521

کشاورزی

خانم باقری

09113276129  -  01143217514

صنایع غذایی (همه گرایش ها)

 بهداشت مواد غذایی (همه گرایش ها)

شیمی (همه گرایش ها)

خانم باقری

09113276129 -  01143217514

مدیر کل آموزش

آقای عبداله پور

09111175968  -  01143217060

مسئول دفتر معاون علمی

آقای فدائیان

09112210625  -  01143217009

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

آقای فرجی

09119026802  -  01143217077

کارشناس نظام وظیفه 01143217065-09355380056

دانشکده

رشته

کارشناس پژوهش

فنی و مهندسی

روان شناسی زراعت مکانیک متالورژی

مهندسی پزشکی مهندسی شیمی شهرسازی

عمران (همه مقاطع و گرایش ها) فیزیک

میکروبیولوژی زیست شناسی - بیوشیمی

آقای کاظمی

09113139683  -  01143217218

علوم پایه

حقوق

خانم جانبازی

09113251067 -  01143217088

تربیت بدنی

تربیت بدنی (همه مقاطع)

آقای رستمی

09113278003  -  01143217125

داروسازی

صنایع غذایی بهداشت مواد غذایی - شیمی

خانم باقری

09038641833  -  01143217075

مجتمع بین الملل

گرافیک زبان ارتباط تصویری تحقیق در عملیات

مدیریت کسب و کار مدیریت اجرایی

خانم گلیج

09112208596  -  01143217619

مجتمع بین الملل

علوم سیاسی مدیریت مالی حسابداری

فقه و مبانی حقوق - ادیان و عرفان

خانم موسوی

09113005633  -  01143217627

رئیس اداره پژوهش

آقای عزیزی

09125605107  -  01143217085

ادمین امور پژوهشیار و صدور کد پایان نامه

آقای حسین پور

09111183604  -  01143217061

مسئول دفتر تولید علم

خانم حاتمی کیا

09113005633  -  01143217627

مسئول آزمایشگاه

خانم مصدق

09113271884  -  0114321700000

مسئول کتابخانه

آقای واعظ جلالی

09113212876  -  01143217410

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

گروه آموزشی

شماره همراه

1

مهدی فلاح جلودار

ریاضی

09123157650

2

اسماعیل فتاحی

زیست شناسی

09113255311

3

محمدعلی رمضانپور

فیزیک

09113222045

4

یوسف نیک نژاد نائیج آباد

زراعت

09111007513

5

محمد مولانی اقدم

مهندسی صنایع و مدیریت

09112253835

6

مجتبی اسماعیل نیا

مهندسی عمران

09112129314

7

میثم محمدی

مهندسی کامپیوتر

09113001257

8

سید ابراهیم وحدت

مهندسی مواد و متالورژی

09111214008

9

سید ابراهیم وحدت

مهندسی مکانیک

09111214008

10

صبا جهانگیر

مهندسی معماری

09181711471

11

سید زمان دریاباری

الهیات و معارف اسلامی

 09113213258

12

نصرت اله حدادی

زبان و ادبیات فارسی(مسئول برنامه ریزی)

09111227447

13

حامد برجسته

آموزش زبان انگلیسی(مقطع دکتری تخصصی)

09116263567

14

عاطفه نصرالهی

آموزش زبان انگلیسی(مقطع کارشناسی و ارشد)

09125704518

15

مصطفی حسین زاده

گرافیک

09123993148 - 09119192096

16

سمیه صادقی

حسابداری و مدیریت مالی

09112219089

17

ارسلان خانمحمدی

روانشناسی

09111144884

18

سید محمد محمدی

علوم سیاسی

09111252947

19

سعیده راوی

داروسازی بالینی

09127759503

20

پیمان آریایی

علوم و صنایع غذایی

09126453445

21

سید میثم باغبانیان

شیمی

09112566185

22

علیرضا براری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

09111277793