راهنمای سامانه آموزشیار

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، دانشجویانی که برای ورود به سامانه آموزشیار مشکل دارند از لینک زیر استفاده نمایید:

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

 

راهنمای سامانه آموزشیار (دانشجویان)

 

راهنمای سامانه آموزشیار (اساتید)