هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

دکتر فاضل لاریجانی

رئیس واحد

دکتر سیدمحمد وحدت

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر مجتبی یعقوبی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر حامد برجسته

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی غریب

معاون عمرانی

علیرضا کریمی

معاون اداری مالی

حسن شاهنوری

معاون سما