سوابق علمی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

1-    مشخصات فردی:

 

نام ونام خانوادگی:       فاضل  اردشیر لاریجانی

         سمت:      رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی                                                                        

        شماره تلفن ثابت(با ذکر کد شهر):  43217601-011

دانلود مقاله آینده پژوهی دکتر لاریجانی

3- - سوابق علمی - اجرایی:

 

-استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-مشاور ریاست دانشگاه پیام نور

-رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کانادا

-مدیر کل مرکز سیاست علمی و پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)

-مشاور علمی یونسکو در ایران

-معاون و عضو شورای عالی مرکز نشر دانشگاهی

-مدیر عامل انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

-قائم مقام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-مشاور معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم مقام دبیر شورای عالی جهانگردی

-مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و مدیر عامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

-عضو شورای پژوهشهای علمی کشور

-سردبیر فصلنامه رهیافت (وابسته به شورای پژوهشهای علمی کشور)

-معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

-مدیر مسئول و سردبیر مجله "نمای پژوهش"

-مسئول گروه تحقیقات و آموزش در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

-عضو هیات تحریریه مجله برنامه توسعه

-مشاور برنامه ریزی تحقیقات وزارت معاون و فلزات

-مشاور معاونت فرهنگی-آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-عضو کمییون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

-همکاری با طرح "ایران 1400"سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-عضو کمیته علمی نخستین سمینار "آموزش عالی در ایران: رسالتها، مسایل و راه بردها"