بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

پست الکترونیک: bazresi@iausari.ac.ir

شماره تلفن: 33032893-011

شماره موبایل: 09118543749