اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات

 

حمید پورفرج عمران رئیس اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات

شماره تماس: 43217049


 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
سید کمیل محسنی مسئول امور فنی عمرانی 43217603
محمدحسن یگانه کارشناس تاسیسات برقی 43217031
محمدعلی علی نژاد کارشناس تاسیسات مکانیکی 43217031