اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

 

مجید نعمتی رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

شماره تماس: 43217052


 

جهت آشنایی و دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویی اینجا کلیک نمایید.

 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
جمیله رحمانی کارشناس امور مالی 43217051
شکیبا زیاری کارشناس امور مالی 43217051