ایاب ذهاب دانشجویی

 

مهران حیدری کارشناس ایاب و ذهاب دانشجویی

شماره تماس: 43217064


با توجه به فاصله دانشگاه از شهر و وسعت سایت دانشگاه وفاصله دانشکدههای مختلف در راستای رفاه دانشجویان با هماهنگی وهمکاری سازمان مدیریت حمل ونقل شهرستان آمل نسبت تامین شش دستگاه اتوبوس شهری جهت ایاب وذهاب اقدام گردید.

1- تعداد اتوبوس ایاب و ذهاب دانشجویی: 6 دستگاه

2- کلیه اتوبوس های مورد بهره برداری تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی شهرستان آمل می باشد.

3- هزینه ایاب و ذهاب از ابتدای سال تحصیلی 97-98

برای کلیه دانشجویان 700000ریال

4- ساعت خدمات از 15/7 صبح لغایت پایان کلاسهای آموزشی می باشد.

5- محل ایستگاه های اتوبوس در مسیر رفت و برگشت از آمل به دانشگاه و بالعکس عبارتند از:

میدان میر حیدر آملی (صدف) - شهرک بسیجان – مدرسه راهنمایی شادمحل – اول سه راهی جاده فیروز کلا – شرکت تعاونی زرکشت- شبکه بهداشت فیروز کلا – مدرسه راهنمایی فیروز کلا – مسجد پاشا کلا – دانشگاه

6- محل ایستگاه های اتوبوس در مسیر رفت و برگشت در داخل دانشگاه عبارتند از:

درب ورودی دانشگاه – بین ساختمان اداری و دانشکده تربیت بدنی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشکده صنایع غذایی

7- فاصله زمانی سرویس دهی در ساعت اولیه صبح هر10 دقیقه و در ساعات کم ترافیک هر 25 دقیقه می باشد.

تذکرات مهم:

·         برگشت هزینه ایاب و ذهاب امکان پذیر نمی باشد.

·     با توجه به اینکه از ساعت 7:30 لغایت 8 صبح ازدحام دانشجویی در ایستگاه میدان میر حیدر آملی خواهیم داشت لذا مقتضی است دانشجویان محترم جهت بهره مندی  مناسب تر از سرویس های ایاب و ذهاب و حضور به موقع در کلاسهای آموزشی، قبل از ساعت 7:30 صبح به ایستگاه مراجعه فرمایند.

·     با توجه به اینکه فضای اتوبوس جزء فضای دانشگاه محسوب می گردد لذا رعایت شئونات دانشجویی از طرف کلیه دانشجویان الزامی است. در صورت مشاهده و گزارش هر گونه نقض مقررات و شئون دانشجویی، متخلف به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

·         محل سوار شدن خواهران دانشجو از درب عقب اتوبوس و برادران دانشجو از درب جلو اتوبوس می باشد.

·     رعایت نظافت فضای داخل اتوبوس الزامی است. با توجه به اینکه اتوبوس متعلق به شخص حقیقی بوده لذا در حفظ و نگهداری فضای داخل اتوبوس نهایت همکاری را داشته باشید.

·     دانشجویان محترمی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می نمایند، از پارک وسیله نقلیه خود در اطراف میدان جلوی درب ورودی جداً خودداری فرمایند تا در تردد اتوبوس ها مشکلی بوجود نیاید.  

·     با توجه به شرایط قرارداد با رانندگان اتوبوس ها، سرویس دهی به دانشجویان در خارج از زمان آموزشی و روزهای تعطیل امکان پذیر نمی باشد.