تخفیفات دانشجویی

 

شهربانو بانی برمی کارشناس تخفیفات دانشجویی

شماره تماس: 43217035


تخفیف شهریه به دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشند، حتی در صورت دارا بودن شرایط آئین نامه تعلق نخواهد گرفت. لذا جهت مشخص شدن استضعاف مالی می بایستی مستندات لازم در خصوص درآمد دانشجو یا سرپرست وی به همراه فرم درخواست تخفیف به امور دانشجویی ارائه گردد.

·     تخفیف شهریه (به استثناء دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت) فقط برای نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی بوده و برای نیمسال تابستان تخفیف شهریه امکان پذیر نمی باشد.

·         با توجه به آمادگی صندوق رفاه واحد، دانشجویان  می توانند از طریق دریافت وام صندوق رفاه مشکلات مالی خود را مرتفع نمایند.

الف- زمان درخواست تخفیف شهریه دانشجویی:

·         در نیمسال اول هر سال تحصیلی: از پانزدهم آبان ماه  لغایت پانزدهم آذرماه

·         در نیمسال دوم هر سال تحصیلی: از پانزدهم اسفند ماه لغایت پانزدهم اردیبهشت ماه
مدارک مورد نیاز :
 انتخاب واحد ترم جاری – کارنامه ترم قبل – کپی شناسنامه تمام صفحات و گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی واحد دیگر

*تذکر : به دانشجویان که ترم قبل مشروط شده اند تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد.


آیین نامه تخفیفات دانشجویی