اداره فرهنگی و اجتماعی

 

صفرعلی مختاری رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی

شماره تماس: 43217071-43217083


 

این بخش به عنوان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی و مجری برنامه های متعدد فرهنگی آمادگی پذیرش دانشجویان در برنامه های زیر را دارد .
برنامه‌ریزی جهت برگزاری مناسبت‌ها، اعیاد و شهادت ائمه معصومین ومراسم های ملی ومذهبی
برنامه‌ریزی جهت آذین بندی و سیاه‌پوشی مکان‌های معین در مناسبت‌های خاص.
برنامه‌ریزی جهت برگزاری همایش‌ها ،میزگردها،سمینارها و جلسات پرسش و پاسخ.
برنامه‌ریزی جهت برگزاری شب شعر دانشجویی.
ایجاد تمهیداتی جهت مشارکت دانشجویان دربرنامه های فرهنگی،اجتماعی که در سطح شهر برگزار می گردد.
برنامه ریزی جهت حمایت از نشریات دانشجویی
برنامه‌ریزی در امور مربوط به ازدواج دانشجویی.
اطلاع رسا نی فرهنگی به اساتید ،کارکنان و دانشجویان.
ایجاد تمهیداتی جهت مشارکت هرچه بیشتر اساتید و دانشجویان در امور فرهنگی.
تهیه هدایای فرهنگی جهت اهداء به نفرات برتر فرهنگی در مناسبت‌های خاص.
نظارت بر کانونهای فرهنگی وهدایت آنها دراموراسلامی.
برنامه‌ریزی جهت برگزاری مسابقات فرهنگی – هنری در سطح واحد.
برنامه‌ریزی جهت برگزاری اردوهای فرهنگی(زیارتی-سیاحتی،منتخبین وتوجیهی).
ایجاد تمهیداتی جهت برگزاری نمایشگاههای فرهنگی- هنری.
برنامه ریزی امور مربوط به عمره دانشجویی برابر آئین نامه های مربوطه.
برنامه‌ریزی جهت برگزاری کلاسهای فوق برنامه برابر آئین نامه مسابقات فرهنگی و هنری و ایجاد کانونهای فرهنگی.
برنامه‌ریزی امور فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی.
برنامه ریزی تجلیل ازبرگزیدگان فرهنگی،علمی،هنری(اساتید،کارکنان،دانشجویان).
برنامه‌ریزی جهت دیدارها و بازدیدهای فرهنگی.
اجرای سایر بخشنامه‌هایی که از سوی معاونت فرهنگی به دانشگاه ابلاغ می گردد.
دعوت ازنخبگان سیاسی ومذهبی درواحدجهت رشدافکار سیاسی،اجتماعی دانشجویان