کتابخانه

 

احسان واعظ جلالی مسئول کتابخانه

شماره تماس: 43217410


کتابخانه مرکزی با هدف اشاعه اطلاعات و اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان (اساتید محترم ، دانشجویان عزیز و همکاران محترم ) انجام فعالیت می باشد و با توجه به این امر در جستجوی منابع فارسی و لاتین همراه با پرسش و پاسخ به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد تا در دست یابی به منابع موفق تر باشد .  یکی از اهداف کتابخانه مرکزی و هر کتابخانه ای یاری نمودن به محققان و پژوهشگران می باشد و با محور پژوهشی انجام وظایف می نماید. 

 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
لیلا توکلی کارشناس کتابداری 43217410
سارا کیانی کارشناس کتابداری 43217410

 


آشنایی با بخش های کتابخانه و نوع فعالیت    
تاریخچه کتابخانه مرکزی    
قوانین عمومی و کلی کتابخانه مرکزی    
شرایط و نحوه عضویت