امور هیات علمی

 

رویا دانشیان رئیس اداره امور هیات علمی

شماره تماس: 43217087


شرح وظایف :

 

1-مدیریت منابع انسانی

 - تهیه لیست کارکرد ماهیانه اعضای هیات علمی جهت پرداخت حقوق و ارائه آن به حوزه اداری و مالی.

- تهیه آمارهای مربوط به اعضای هیات علمی به مراجع درخواست کننده اعم از سازمان مرکزی، ریاست واحد و معاونت ها.

-انجام امور مربوط به بیمه و رفاه اعضای هیات علمی اعم از: افتتاح حساب بانکی، وام، بیمه تکمیلی و عمر و صدور کارت شناسایی.

-انجام هماهنگی های لازم به منظور شرکت اعضای هیات علمی در کلاس های آموزش ضمن خدمت.

-تهیه کلیه گزارشات لازم در خصوص وضعیت اعضای محترم هیات علمی.

 

2- جذب و تامین هیات علمی

- بررسی تعداد اعضای هیات علمی فعال و دانشجویان در هر گروه تخصصی، به منظور تعیین نسبت ایده آل هیات علمی به دانشجو

- بررسی و تجمیع اعلام نیاز استخدام هیات علمی در دانشکده های تابعه و اعلام به سازمان مرکزی دانشگاه جهت درج در سامانه الکترونیکی جذب

- پایش سامانه الکترونیکی جذب، دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان مطابق بخشنامه های استخدام هیات علمی و اخذ نظر گروه و دانشکده در صورت دارا بودن شرایط جذب.

- بررسی پرونده استخدامی متقاضیان جذب هیات علمی و  مطرح نمودن تقاضا و سوابق تکمیل شده افراد داوطلب در کمیته جذب هیات علمی واحد و تکمیل فرآیند جذب متناسب با وضعیت متقاضیان تمام وقت، بورسیه و طرح خدمت، در صورت موافقت کمیته مذکور

- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته جذب هیات علمی واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

-انجام امور مربوط به متقاضیان گذراندن طرح خدمت سربازی و اخذ مجوز لازم از دفتر ارتباط با صنعت. (بدو استخدام و در حال همکاری)

- انجام امور مربوط به ماموریت و انتقال همکاری اعضای هیات علمی و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط

- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به استخدام، انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی

 

3- ارتقاء و ترفیعات هیات علمی

 -  بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل:‌افزایش حقوق سالیانه، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع پایه و سنوات آموزشی و ... بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

- تهیه و تنظیم قرارداد همکاری با اعضای هیات علمی.

- صدور احکام انشایی مربوط به مدیران گروه آموزشی.

-بررسی مدارک و نظارت بر تکمیل پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی جهت طرح و بررسی در جلسات کمیته ارتقاء واحد و ارسال آن به سازمان مرکزی.

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته منتخب در خصوص زمان برگزاری جلسات.

- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

- انجام مکاتبات مربوط به گزینش و صلاحیت علمی اعضای هیات علمی، محاسبه بازخرید سنوات خدمت و مرخصی و اعلام آن به مراجع ذیربط.

- هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسات مربوط به کمیته تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و انجام کلیه امور مربوط به آن.

 

4- محاسبات حق الزحمه اعضای هیأت علمی

- محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی و حق التدریس

- محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید

- محاسبه و گزارش حق الزحمه کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار

- صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو

- بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی

 - بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان

 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
سیده فاطمه دهقانی مقدم کارشناس کارگزینی هیات علمی 43217087
زهرا اباذری کارشناس کارگزینی هیات علمی 43217087

 


آیین نامه هیأت علمی

قوانین و مقررات

اعضای هیات علمی

متقاضیان هیات علمی

دستور العمل مجوز تدریس اساتید مدعو

ترفیع سالانه