وام میان مدت

قابل توجه دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام میان مدت می نمایند می توانند از طریق سایت www.iauamol.ac.ir دانشگاه نسبت به دریافت فرم و تهیه مدارک لازم پس از واریز شهریه ثابت و تکمیل مدارک و فرمها و گرفتن امضا­های مربوطه جهت ثبت وام به صندوق رفاه مراجعه نمایند.

مبلغ وام: برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی 6/000/000 ریال و برای مقطع ارشد 10/000/000ریال

 -فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که اولین بار وام میان مدت دریافت می­ نمایند:

1-پرینت واریز شهریه ثابت                                                                

2- فرم وام الصاق شده در سایت پرینت گرفته شود(فرم 1و2و3)

3-پس از تکمیل اطلاعات دانشجویی  فرم شماره 1 توسط ضامن قسمت پایین تعهد نامه امضا شود.

4-یک فقره چک به مبلغ 7/200/000ریال برای مقطع کاردانی و کارشناسی و مبلغ 12/000/000ریال برای مقطع ارشد بدون قلم خوردگی و پشت نویسی دروجه دانشگاه بدون تاریخ

5-کپی شناسنامه وکارت ملی دانشجو و ضامن پیوست پرونده گردد.

- فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که قبلاً وام میان مدت استفاده نموده­اند و در صندوق رفاه دارای سابقه می ­باشند:

1-پرینت واریزی شهریه ثابت

2-گرفتن فرم تعهد نامه وام ازسایت دانشگاه (فرم 1)

3-تکمیل اطلاعات فرم وگرفتن امضا از ضامن

4-چک ضمانت برای مقطع کارشناسی وکاردانی 7/200/000ریال و کارشناسی ارشد 12/000/000ریال بدون قلم خودرگی و پشت نویسی دروجه دانشگاه بدون تاریخ


دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 3

شماره حساب دانشگاه جهت پرداخت اقساط وام میان مدت: شماره حساب 0106597375006 سیبای بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی (پرداخت اقساط منوط به داشتن شناسه واریز می باشد که دانشجویان گرامی می توانند این شناسه را از پرتال آموزشی خود دریافت نمایند)