اخبار تصویری

پیام دکتر حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

پیام دکتر حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

«شهر هزار سنگر» این تعبیر کمی است؟ حرف کوچکی است؟ قضیه ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت که امام بزرگوار ما آن را در وصیتنامه تاریخی خود هم مندرج کردند، آن را یادگار گذاشتند؛ یعنی فراموش نشود. حالا چرا فراموش نشود؟ برای این که حوادث تاریخی، هم درس است، هم عبرت است. قضایای جاری بر یک ملت، قضایائی است که در برهه های مختلف غالباً تکرار می شود» (مقام معظم رهبری)

ادامه مطلب
متن پیام دکتر حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی  به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

متن پیام دکتر حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

متن پیام دکتر حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب