آرشیو اخبار

تجلیل خانه مطبوعات مازندران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل از عملکرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

تجلیل خانه مطبوعات مازندران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل از عملکرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

مدیر عامل خانه مطبوعات استان مازندران به همراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور لوح تقدیری به خاطر برگزاری مراسم روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستان آمل از دکتر سید احمد شهیدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی تجلیل کرد.

ادامه مطلب