آرشیو اخبار

عقد قرارداد و تفاهم نامه جذب دانشجوی غیر ایرانی بین واحد آیت ا... آملی و واحد علوم و تحقیقات
برای اولین بار در سطح واحد‌های دانشگاه آزاد شمال کشور صورت پذیرفت

عقد قرارداد و تفاهم نامه جذب دانشجوی غیر ایرانی بین واحد آیت ا... آملی و واحد علوم و تحقیقات

در پی موافقت چند روز قبل وزارت علوم با فعالیت واحد آیت ا... آملی در جذب دانشجوی غیرایرانی، تفاهم نامه همکاری در زمینه پذیرش دانشجوی غیرایرانی صبح امروز در محل واحد علوم و تحقیقات به امضای روسای واحد‌های علوم و تحقیقات و آیت ا... آملی رسید.

ادامه مطلب