آرشیو اخبار

مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی معرفی شد
انتصاب مدیریت جدید حراست

مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی معرفی شد

طی مراسمی با حضور مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، رییس واحد، اعضای هیات رئیسه، مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی معرفی و منصوب شد.

ادامه مطلب