آرشیو اخبار

دانشجویان برای حفظ عفاف باور اعتقادی دارند
رییس واحد آیت الله آملی:

دانشجویان برای حفظ عفاف باور اعتقادی دارند

رییس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی با بیان اینکه موضوع حجاب و پوشش یک قانون است تصریح کرد : رعایت قانون بر همه لازم است و الحمد الله دانشجویان ما هم در این زمینه از نظر اعتقادی به این موضوع باور دارند.

ادامه مطلب