آرشیو اخبار

واحد آیت الله آملی قطب گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شد
افتخاری دیگر برای واحد آیت الله آملی

واحد آیت الله آملی قطب گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شد

دکتر واشقانی اظهار داشت: قطب علمی به معنای آن است که موضوعی کلان تعریف شده و پس از آن به پروژه های کوچک تر تقسیم شده تا توسط گروه های تخصصی تکمیل و پیگیری شود.

ادامه مطلب