اعطای بورس تحصیلی برای تمام مقاطع

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۸ کد : ۹۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۳
اعطای بورس تحصیلی برای تمام مقاطع
  • اعطای بورس دانشجویی برای کلیه مقاطع تحصیلی در صورت داشتن معدل و توصیه نامه مناسب برای مقطع تحصیلی قبلی
  • تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز و برتر
  • اعطای تشویقی مالی برای دانشجویانی که به اسم دانشگاه مقاله چاپ نمایند با توجه به درجه اعتبار مقاله
  • اعطای تشویقی مالی و بورسیه برای دانشجویانی که طرح پژوهشی یا پروژه های صنعتی به عنوان موضوع پایان نامه خود را انتخاب نمایند.
  • اعطای تشویقی مالی برای دانشجویان که کتاب در چارچوب قوانین دانشگاه چاپ نمایند.
  • اعطای بورسیه تحصیلی برای کسانی که طرح توجیهی اقتصادی منجر به درآمدزایی ارایه نمایند
  • اعطای بورسیه تحصیلی برای افراد دارای اختراع کاربردی
     

( ۳ )

نظر شما :