برنامه آزمون شفاهی دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۳ کد : ۹۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۰

اطلاعیه شماره(3)

برنامه زمانبندی بخش شفاهی آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ و ساعت آزمون شفاهی

توضیحات

1

حقوق جزا و جرم شناسی

دو شنبه 22/06/1400 ساعت 9

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

2

حقوق خصوصی

سه شنبه 23/06/1400 ساعت 9

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

3

الهیات ادیان و عرفان

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 9

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

4

میکروبیولوژی

سه شنبه 23/06/1400 ساعت 11:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

5

مهندسی شیمی

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 10:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

6

مکانیک-تبدیل انرژی

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 11:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

7

مکانیک-طراحی کاربردی

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 11:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

8

عمران-ژئوتکنیک

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 16

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

9

عمران-راه و ترابری

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 17

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

10

معماری-شهرسازی

دوشنبه 22/06/1400 ساعت 14

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

11

صنایع غذایی-زیست فناوری

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 09:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

12

صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 09:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

13

صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت09:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

14

صنایع غذایی-صنایع غذایی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 09:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

15

صنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 09:30

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

16

آموزش زبان انگلیسی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 11:00

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

20

تربیت بدنی -مدیریت ورزشی

یکشنبه 21 /06/1400 ساعت 13

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

22

تربیت بدنی -فیزیولوژی ورزشی

یکشنبه 21/06/1400 ساعت 13

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

23

اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

سه شنبه 23/06/1400 ساعت13

آزمون شفاهی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

توجه: دانشجویان محترم لازم است یک روز قبل از آزمون، با دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور از مدیر گروه مربوطه، از طریق سامانه دان در زمان تعیین شده، آنلاین شده و در آزمون شرکت نمایند.

مکان برگزاری آزمون کتبی: دانشکده بین الملل و شروع آزمون ساعت 8 صبح می باشد. ضمنا آزمون در 4 نوبت 2 ساعته برگزار می گردد.

حوزه معاونت علمی(آموزشی و پژوهشی) واحد


( ۱ )

نظر شما :