نخستین دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی واحد آیت ا... آملی فارغ التحصیل شد

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۵۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۷۸۷
نخستین دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی واحد آیت ا... آملی از پایان نامه خود دفاع کرد و دانش آموخته شد.

شقایق شیرزاد نخستین دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی ورودی 95 از رساله خود تحت عنوان "مدل یابی ساختاری باورهای معرفت شناختی، خودهای انگیزشی و راهبردها و خودکارآمدی با توجه به نقش جنسیت در میان دانش آموزان سال دوم دبیرستان " با حضور اساتید راهنما، مشاور، داوران داخلی، خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی با کسب درجه عالی از پایان نامه خود دفاع کرد.      


( ۱ )

نظر شما :