لیست رشته های کارشناسی ارشد واحد آیت اله آملی

۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۲۷ تیکر
تعداد بازدید:۸۹۴۵

 

ردیف

عنوان رشته

گرایش

1

آموزش زبان انگلیسی

-

2

الهیات و معارف اسلامی

ادیان و عرفان

3

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

4

حسابداری

-

5

حقوق

جزا و جرم شناسی

6

حقوق

خصوصی

7

روانشناسی

بالینی

8

روانشناسی

عمومی

9

زیست شناسی سلولی و مولکولی

بیوشیمی

10

شیمی

شیمی فیزیک

11

شیمی

شیمی تجزیه

12

شیمی

نانوشیمی

13

شیمی

فیتوشیمی

14

شیمی

آلی

15

زیست شناسی جانوری

سلولی و تکوینی

16

زیست شناسی سلولی و مولکولی

میکروبیولوژی

17

علوم سیاسی

-

18

آگروتکنولوژی

علوم و تکنولوژی بذر

19

فیزیولوژی ورزشی

تغذیه ورزش

20

فیزیولوژی ورزشی

محض

21

فیزیک

حالت جامد

22

مدیریت مالی

-

23

مدیریت ورزشی

بازاریابی در ورزش

24

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

25

مدیریت کسب و کار

بازاریابی

26

مدیریت صنعتی

تولید

27

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

28

مهندسی پزشکی

بیومتریال

29

مهندسی شیمی

-

30

مهندسی عمران

راه و ترابری

31

مهندسی عمران

سازه

32

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

33

مهندسی معماری

-

34

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد شناسایی

35

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

36

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

37

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

38

آگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

39

علوم و مهندسی باغبانی

گیاهان دارویی

40

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

41

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

42

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

43

علوم و مهندسی صنایع غذایی

صنایع غذایی

 

 


( ۶۳ )

نظر شما :