نوع خبر 
 
 
- قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت اجرایی

بسمه تعالی

دانشجویان رشته مدیریت اجرایی ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 96-95 می‌توانند یکی از گروه‌های ذیل را انتخاب نمایند.

گروه A

گروه B

مشخصه

نام درس

مشخصه

نام درس

8501

مدیریت طرح‌های توسعه

8508

مدیریت طرح‌های توسعه

8502

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

8510

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

8503

برنامه‌ریزی استراتژیک

8509

تحقیقات بازاریابی

8504

مدیریت تحول و اجرای برنامه‌های استراتژیک

8507

مدیریت استراتژیک بازاریابی

8505

مدیریت مالی (جبرانی)

8505

مدیریت مالی (جبرانی)

8506

روش تحقیق پیشرفته (جبرانی)

8506

روش تحقیق پیشرفته (جبرانی)


 

 
چهارشنبه 15 شهريور 1396  14:20

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 27 شهريور 1397  23:19:21
تعداد بازديد از اين خبر : 3762
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر