نوع خبر 
 
 
- فوری فوری/ امتحانات روز چهارشنبه برگزار نمی گردد. بخش اداری دانشگاه روز چهارشنبه باز است.
  
دوشنبه 20 دى 1395  15:10

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 30 دى 1395  16:23:51
تعداد بازديد از اين خبر : 536
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر