سوال مطرح شده :
موضوع :  رشته داروسازی
توضيحات :  من دانشجوی دکترا ی ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستم میخواستم ببینم میتونم به رشته داروسازی تغییر رشته بدهم ؟
نام کاربر :  Shiva_pouranvari
پست الکترونيکي :  Shiva_pouranvari@yahoo.com
تاريخ درج :  شنبه 6 شهريور 1395  10:36
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تغییر رشته داروسازی
توضيحات :  سلام

خیر
تاريخ درج :  سه شنبه 16 شهريور 1395  8:34
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image