سوال مطرح شده :
موضوع :  تراز
توضيحات :  سلام اخرین تراز قبولی داروسازی ازاد دانشگاه امل چقدره؟؟
نام کاربر :  زیبا
تاريخ درج :  چهارشنبه 20 مرداد 1395  1:54
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تراز
توضيحات :  سلام

تراز حداقل 9000 احتمال قبولی دارد.
تاريخ درج :  سه شنبه 16 شهريور 1395  8:31
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image