اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی
1 دکتر فاضل لاریجانی رئیس واحد
2 دکتر سید احمد شهیدی معاون آموزشی
3 دکتر محمدرضا آذرنوش معاون اداری و مالی
4 دکتر مجتبی یعقوبی معاون پژوهش و فناوری
5 دکتر مجتبی ابراهیمی معاون دانشجویی
6 مهندس مهدی غریب معاون عمرانی
7 دکتر علیرضا امانی سرپرست معاونت سما
8 حجت الاسلام والمسلمین علی اصغری رئیس دفتر فرهنگ اسلامی