ساعت کار کتابخانه

 

ایام هفته

شروع

پایان

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح

16 عصر

پنج شنبه ها

8 صبح

13 ظهر

 

سالن مطالعه در روزهای یادشده در ساعات ناهار و نماز باز است.