تاریخچه کتابخانه مرکزی

 

کتابخانه مرکزی از ابتدای سال 1378 آغاز به کار نموده است، مجموعه اصلی این کتابخانه در گذشته در فضایی به اندازی دو اتاق معمولی در دانشکده تازه افتتاح شده داخل شهر قرار داشت که بعد از انتقال دانشگاه به مکان اصلی آن به محل جدیدی منتقل شد در فضایی به اندازه 71 متر مربع . این فضا طی سالهای 79 تا 83 بعنوان کتابخانه دانشگاه معرفی شده بود تا اینکه با احداث ساختمان اصلی دانشگاه که در حال حاضر بعنوان دانشکده علوم از آن یاد می شود در طبقه سوم آن با فضایی به اندازه 210 متر مربع،  انتقال یافت.

 اما ساختمان فعلی کتابخانه مرکزی با فضایی به اندازه 1210 مترمربع بدون احتساب کتابخانه تخصصی دانشکده مهندسی کشاورزی که در مرحله افتتاح و بهره برداری است، می باشد. کتابخانه مرکزی در طبقه دوم ساختمان مجتمع IT با مساحتی حدود 1210  متر مربع است که در حال حاضر به قسمتهای سالن مطالعه خواهران و برادران ، بخش فنی ، بخش مرجع ، امانت و مدیریت تقسیم و تفکیک شده است. در قسمت امانت کتابخانه مرکزی نیز توسط کارشناسان کتابداری کار اطلاع رسانی و مشاوره اطلاعاتی نیز انجام می شود.