الف- تخفیف شهریه دانشجویان دارای مقام های ورزشی:

دانشجویانی که در طول مدت تحصیل، در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، مسابقات کشوری، تورنمنت های بین المللی (اعم از مسابقات آسیایی، جهانی و چند کشور) به مدال دست یابند پس از تائید فدراسیون مربوطه، اعلام میزان تخفیف توسط اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت تکمیل فرم تعهد همکاری مستمر با اداره تربیت بدنی واحد، از تخفیف شهریه ورزشی بهره مند خواهند شد.

 

ب- مدارک لازم جهت شرکت در مسابقات ورزشی:

·         داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه

·         داشتن کارت دانشجو با اعتبار یا گواهی اشتغال به تحصیل

·         معرفی نامه رسمی و ممهور به مهر واحد

·         داشتن اصل برگه انتخاب واحد ممهور به مهر آموزش

·         داشتن بیمه ورزشی (72 ساعت قبل از مسابقات)

·         داشتن گواهی سلامت