ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

درجه مربیگری

1

آسیه عباسی

والیبال

درجه 3

2

ابوالقاسم هاشمی

بسکتبال

درجه 1

3

آرزوی غلامرضایی نژاد

هندبال

درجه3

4

حسین کاظمی

والیبال

درجه1

5

جهانگیر آزری

جودو

درجه1

6

قاسم رسولی

تکواندو

درجه3

7

علی دهقان

کاراته

درجه1

8

محمد قاسمی

هندبال

درجه3

9

فضل الله رجبی

والیبال

درجه2