تقویم ورزشی برادران نیم سال دوم ( 93-92 )

رشته ورزشی

میزبان

تاریخ مسابقات

بسکتبال

ساری

10/12/92

والیبال دانشجویی

تنکابن

25/11/92

تنیس روی میز

چالوس

30/1/93

شطرنج

چالوس

30/1/93

جودو

نوشهر

30/2/93

وزنه برداری

ساری

3/3/93

ووشو

قائم شهر

7/3/93

فوتبال

-

تقویم ورزشی خواهران نیم سال دوم ( 93-92 )

رشته ورزشی

میزبان

تاریخ مسابقات

فوتسال دانشجویی

قائم شهر

3/12/92

والیبال

بابل

16/12/92

بسکتبال

تنکابن

10/12/92

شطرنج و تنیس روی میز

پردیس مازندران

7/2/93

هندبال

نکا

15/2/93

تکواندو و کاراته

بابل

22/2/93