ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته ورزشی

مقام

1

قاسم رضایی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی

مقام اول مسابقات المپیک

2

نوشاد عالمیان

کاردانی

تنیس روی میز

مقام های آسیایی و حضور در المپیک

3

روح اله حق شناس

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی ساحلی

مقام اول جهانی

4

مسعود نصیری

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی ساحلی

مقام اول جهانی

5

علیرضا حاتمی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی

مقام سوم جهانی و مقام اول آسیا

6

محسن حاجی پور

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی فرنگی

مقام اول دانشجویان جهان

7

بهروز عطائی

کاردانی

والیبال

مقام آسیایی و مربی تیم کاله و جهانی

8

مجتبی باباجان زاده

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی

مقام اول و دوم قهرمانی نوجوانان آسیا

9

سعید عباس زاده

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی

مقام سوم آسیایی

10

علیرضا کارنام

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

نجات غریق

مقام دوم مسابقات آسیایی

11

محمد علی ملک احمدی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

هاکی

مقام اول مسابقات آسیایی

12

رضا قاسمی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بوکس

مقام سوم مسابقات آسیایی

13

رحمان تقی زاده

کاردانی

والیبال

مقام اول نوجوانان آسیا

14

مصطفی زرین افضل

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

دو و میدانی

مقام دوم بین المللی فجر

15

فرامرز هداوند میرزایی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

فوتبال

مقام اول بین المللی

16

محسن رستمی

کارشناسی تربیت بدنی

جودو

مقام دوم بین المللی دانشگاه آزاد

17

نیما عالمیان

کاردانی

//

مقام های کشور و بین المللی

18

فرشاد دهقان

کارشناسی ناپیوسته

جودو

مقام سوم بین المللی دانشگاه آزاد

19

مهدی قربان نژاد

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کشتی

مقام اول مسابقات بین المللی

20

محمدحسن شهسواری

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

رزمی

مقام اول سطح کشور

21

علی اصغر لطفی نسب

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ووشو

مقام دوم کشوری

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته ورزشی

مقام

1

فاطمه قلی زاده

کارشناسی

کاراته

مقام سوم المپیک ناشنوایان

2

لیلا بهرامی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کاراته

مقام اول مسابقات کشورهای اسلامی

3

ماریا باطبی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کاراته

مقام اول بین المللی

4

فهیمه کلهر

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

دو و میدانی

دوم بین المللی

5

آزاده کاویان پور

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کاراته

مقام دوم مسابقات بین المللی