·         تیم والیبال خواهران و برادران

·         تیم هندبال خواهران و برادران

·         تیم بسکتبال خواهران و برادران

·         تیم تکواندو خواهران و برادران

·         تیم کاراته خواهران و برادران

·         تیم جودو خواهران و برادران

·         تیم شطرنج خواهران و برادران

·         تیم تنیس روی میز خواهران و برادران

·         تیم بدمینتون خواهران و برادران

·         تیم اسکواش خواهران و برادران

·         تیم فوتبال خواهران و برادران

·         تیم فوتسال خواهران و برادران

·         تیم شمشیر بازی خواهران و برادران

·         تیم شنا خواهران و برادران

تیم قایقرانی خواهران و برادران